Rola organizacji pozarządowych

Ekologia zdaje się być obecnie jednym z najważniejszych problemów ludzkości. Na ochronę środowiska naturalnego największy wpływ mają oczywiście państwa, a konkretnie reprezentujące je rządy. Ogromną rolę mają tutaj do odegrania również korporacje międzynarodowe, których znaczenie we współczesnym świecie jest coraz większe. Niestety, podmioty te nierzadko działają w taki sposób, żeby uzyskać jak najwięcej korzyści dla siebie, a dobro wspólne jest dla nich drugorzędne. Dlatego też powstają organizacje pozarządowe starające się działać na rzecz środowiska naturalnego.

Zadaniem organizacji pozarządowych jest na przykład kontrolowanie państw i korporacji. Mogą one wymuszać presję na tych podmiotach, demaskować prawdziwe pobudki ich działania czy też proponować różnego rodzaju rozwiązania. Niestety, organizacje pozarządowe nie mają realnej władzy na państwami i biznesem. Nie mają one również odpowiednich środków, żeby samodzielnie rozwiązywać problemy ekologiczne. Warto je jednak wspierać w działaniach, ponieważ dobro środowiska naturalnego jest dobrem każdego z nas.