Aby bezpiecznie poruszać się po drogach nie tylko potrzeba się wykazać odpowiednimi umiejętnościami, ale również znajomością przepisów ruchu drogowego. Jednak i to może być za mało, jeśli właściwe osoby, nie zadbają o odpowiednie oznakowanie dróg. Dlatego też musimy wiedzieć, że każda droga ma osobę odpowiedzialną, do której zadań należy dopilnowanie, aby wszystkie znaki pionowe i znaki poziome były umieszczone we właściwy sposób. Jeśli tak nie będzie, to wówczas może dochodzić do wielu groźnych wypadków. Co istotne, w przepisach jasno jest oznaczone, w jaki sposób powinno się to wszystko odbywać, tak aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo osób, które będą się poruszały po danej drodze.

Ważne jest nie tylko ustawienie odpowiednich znaków w odpowiednich miejscach, ale również pilnowanie, aby nie były zniszczone czy zabrudzone, co mogłoby utrudnić ich prawidłowe odczytanie i wprowadzać w błąd uczestników ruchu drogowego.

Od kogo musimy wymagać, aby właściwe było oznakowanie dróg?

Na drogach krajowych za oznakowanie dróg odpowiada Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na drogach wojewódzkich o montaż znaków drogowych musi zadbać marszałek województwa. Na drogach powiatowych i gminnych za oznakowanie dróg odpowiada starosta, a w mieście prezydent. Każda z tych osób ma oczywiście pod sobą podwładnych, do obowiązków których należy pilnowanie, aby znaki pionowe były odpowiednio ustawione. Dodatkowo jasno jest również określone, w jaki sposób powinno się odbywać malowanie linii na drodze, jeśli właśnie została położona nowa nawierzchnia.

Z jednej strony istotne jest to, aby takie oznakowanie dróg było wykonane we właściwy sposób, z drugiej nie możemy też zapominać o bezpieczeństwie osób, które to oznakowanie stawiają, bo niejednokrotnie pracują przy bardzo ruchliwych trasach.

Montaż znaków drogowych musi się odbyć jak najszybciej

Jeśli jakaś droga została właśnie wybudowana, albo oddana do użytku po remoncie, to odpowiednie jednostki powinny zadbać o to, aby montaż znaków drogowych odbył się jak najszybciej. W ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo poruszania się w tym miejscu, a to też oznacza, że jeśli tylko kierowcy będą się stosować do tego, co pokazują znaki poziome, to mniejsze będzie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków czy kolizji. Dodatkowo jeszcze musimy mieć świadomość, że takie oznakowanie dróg co jakiś czas powinno być sprawdzane. Czy wszystko jest zamontowane tak jak należy, czy wszystkie znaki poziome i znaki pionowe są widoczne, czy nie są zniszczone.

Od odpowiedniego oznakowania naprawdę wiele może zależeć. Czasami może się zdarzyć, że oznakowanie dróg zostanie wykonane w niewłaściwy sposób, że jedne znaki będą przeczyły temu, co nakazują albo zakazują nam inne znaki. Dlatego jeśli widzimy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak najszybciej powinniśmy je zgłosić do odpowiedniego organu, do zadań którego należy montaż znaków drogowych. Jeśli będziemy sobie zdawali sprawę z tego, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie dróg, to będziemy większą uwagę zwracać na to, czy czasami znaki poziome i znaki pionowe sobie nie przeczą. Istotne w tym wszystkim jest też to, aby takie malowanie linii na drodze odbywało się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, ale również z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

Dlatego też, niejednokrotnie przeprowadzane jest w nocy, gdy mamy mniejszy ruch.