Istnieją różne warianty transportu. Najczęściej kojarzymy ten termin po prostu z przemieszczaniem się, chociażby za pomocą samochodu, pociągu czy samolotu. I jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie. Jednakże świat logistyki jest jeszcze bardziej skomplikowany i uwzględnia szereg innych elementów, o których zapominać nie należy. Tak się bowiem składa, że musimy też zajmować się takimi kwestiami jak przesył różnych mediów z jednego miejsca do drugiego, ze stacjami pośredniczącymi lub bez nich. W tym momencie należy wyjaśnić choćby dość ogólnie, co to jest transport przesyłowy i czym się cechuje.

Generalnie są to wszelkie sposoby wraz ze środkami technicznymi, jakie pozwalają dostarczać do punktów odbioru ciecze, gazy, energię elektryczną oraz każde inne medium, które da się w ten sposób kierować w wyznaczone lokalizacje. Termin jest szeroki, ponieważ obejmuje wiele bardzo konkretnych rozwiązań o technicznym charakterze, których implementacja na świecie przedstawia się naprawdę odmiennie.

Co obejmuje transport przesyłowy w praktyce gospodarczej?

Znakomitym przykładem rozwiązania przesyłowego są rurociągi. Pozwalają one na przesyłanie gazów, ropy naftowej, ale także wody. Woda też podlega transportowi przesyłowemu, a jednocześnie zalicza się do substancji o absolutnie strategicznym charakterze z punktu widzenia funkcjonowania jednostek, zbiorowości oraz gospodarek. Każde medium o takim znaczeniu podlega przesyłowi.

Także wspomniana energia elektryczna musi w jakiś sposób docierać z elektrowni do rozdzielni i dalej do odbiorców końcowych. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na linie energetyczne, którymi każdy względnie rozwinięty kraj jest poprzecinany wzdłuż i wszerz. Na czym polega transport przesyłowy prądu? Na tym samym, co ropy czy gazu – zmienia się tylko fizyczny nośnik dostosowany do specyfiki elektryczności. Wszystko dalej przedstawia się analogicznie, co znacząco ułatwia zrozumienie tej tyleż złożonej, co interesującej materii.

Co to transport przesyłowy w kontekście przesyłu mobilnego?

Nie zawsze gazy i ciecze muszą trafiać do punktów poboru za pomocą zwartych, nieprzerwanych linii przesyłowych. To rzecz jasna rozwiązanie najczęściej stosowane i mające wiele zalet.

Jednakże nie zawsze może być wykorzystane. Dlatego czasami przesył odbywa się z wykorzystaniem innych narzędzi niż linie stacjonarne w postaci chociażby rurociągów. Te ostatnie są typowe dla gazu, ale można sprowadzać także gaz skroplony w technologii LNG, który do Polski jest sprowadzany z USA. Dociera on do celu w specjalnych zbiornikach płynących na odpowiednim do tego statku morskim. Potem gaz ten zostaje wprowadzony do systemu przesyłowego na miejscu. To nowoczesna formuła, ale ma też spore wady – przede wszystkim jest kosztowna, co skutkuje wysoką ceną gazu skroplonego jako takiego.

Dlatego stosunkowo niewiele państw na świecie decyduje się na jego import w ramach swoich polityk dywersyfikacji źródeł paliwa gazowego.

Co obejmuje transport przesyłowy w zależności od części świata?

Możliwości logistyczne na odcinku związanym z transportem przesyłowym są różne w poszczególnych miejscach na Ziemi. Kluczowe znaczenie ma tutaj rozwój gospodarzy, stan infrastruktury oraz dostęp do technologii. Nie da się zaprzeczyć temu, że rolę do odegrania mają też uwarunkowania geograficzne, takie jak ukształtowanie terenu. Na obszarach górzystych transport liniowy jest zawsze kłopotliwy i może wiązać się z koniecznością rycia w skałach wielokilometrowych tuneli, na co nie każde państwo stać. Są też takie miejsca, gdzie nie do końca wiedzą, co to jest transport przesyłowy, bo z wielu względów nie jest on tam wykorzystywany.

Dzieje się tak niestety w najbiedniejszych regionach Afryki, gdzie braki infrastrukturalne i techniczne nakładają się na bardzo surowe warunki terenowe i atmosferyczne. Stąd pojawiają się problemy nawet w zakresie elektryfikacji czy sieci telefonii komórkowej, nie mówiąc już o stabilnym i bezpiecznym przesyle gazu czy ropy naftowej.