Zmiany w edukacji dorosłych

Zmiany w edukacji dorosłych

21 marca 2018 Wyłącz przez Regina

Do roku 1989 edukacja dorosłych była ściśle kontrolowana przez państwo – tak samo jak wiele innych dziedzin życia. Od zmiany ustrojowej dziedzina ta przechodzi jednak bardzo wiele zmian, które mają na celu aktywizację dorosłych i zachęcenie ich do uzupełniania swojego wykształcenia.

Dzieje się to przede wszystkim odchodzenie od nauczania nakazowo-rozdzielczego na rzecz rozwijania samodzielności w procesie kształcenia. Od 1989 i wejścia Polski do Unii Europejskiej edukacja dorosłych została w znacznym stopniu zeuropeizowana.

Istotną zmianą jest również uczynienie z niej trwałego elementu systemu edukacji. Dziś dorośli mogą wybierać spośród wielu możliwości – zdecydować się na naukę w szkole policealnej lub liceum dla dorosłych.

Ukończenie go maturą daje im możliwość dostania się na studia. Oprócz tego mogą skorzystać z wielu kursów zawodowych, które ułatwiają im zdobycie pracy.

www.slowostalosiecialem.pl

Bardzo ważna jest tu jednak ich motywacja oraz samodzielne uczenie się – państwo powinno pomóc im zrozumieć, że edukacja jest dla każdego.

tłumacz przysięgły serbski