Wiarygodność

Jedną z ważniejszych cech menadżera jest wiarygodność. Tyczy się to stosunków zarówno z podwładnymi, szefostwem czy klientami. Kiedy podwładni mają zaufanie i mogą polegać na kierowniku efekty pracy zespołu są dużo lepsze. Potwierdzają to liczne badania i testy. Wykazują miedzy innymi, że wiarygodny menadżer jest lepiej postrzegany przez pracowników, a także jego szefów. Komunikacja w zespole jest dzięki temu dużo bardziej płynna i przebiega w o wiele lepszej atmosferze.

Wiarygodny lider załogi pracowników jest na wagę złota. Daje dobry przykład z góry, co poprawia morale oraz stanowi wzór do naśladowania. Pozwala na większą otwartość w grupie i wzajemny szacunek. Pracownicy, których zwierzchnikiem jest osoba wiarygodna rzadziej zmieniają pracę i są bardziej zadowoleni z wspólnych zasług zespołu. Bardziej sumiennie także wypełniają swoje obowiązki oraz dokładniej i chętnie wykonują polecenia. Kiedy menadżer jest osobą godną zaufania poprawia się funkcjonowanie także całej firmy.

macedoński