Umiejętność wydawania poleceń

Skuteczna praca menadżera opiera się głównie na sile charakteru i umiejętności współpracy z podwładnymi.

Jednym z podstawowych zadań kierownika jest zdolność do podejmowania decyzji, wyznaczania i planowania zadań a także wydawania poleceń.

Bywa, że praca w zespole nie jest wykonana poprawnie według założeń i nie jest zrobiona na czas.

Bardzo często w takich przypadkach jest to kwestia złego przekazania założeń planu swoim podwładnym przez menadżera.

Pojawiają się wówczas złe nastroje, frustracja oraz wątpliwości wśród wykonującej polecenia grupy.

Niewątpliwie denerwuje się także lider, który może nie do końca widzi problem w sobie i braku umiejętności wydawania jasnych i klarownych zadań.

Zdarzają się wtedy podziały, szukanie winnego a także kłótnie wśród ludzi.

Bywa także, że konieczne są zmiany kadrowe, gdyż dana osoba na stanowisku menadżera nie potrafi się dogadać i przekazać informacji ludziom z zespołu.

Dlatego niezmiernie istotne jest aby kierownik wykazywał umiejętność klarownego i rzeczowego wydawania poleceń.