Telekomunikacja a globalizacja

Telekomunikacja a globalizacja

27 marca 2019 Wyłącz przez Regina

Procesy globalizacyjne są zauważalne od wieków, jednak nigdy nie przybierały one tak intensywnej formy, jak w ostatnich dekadach. Wpływ miało na to wiele różnych czynników, takich jak chociażby zakończenie zimnej wojny.

Niewątpliwie, ogromną rolę odegrał tutaj również niesamowity rozwój telekomunikacji. Nowoczesne formy komunikowania się na odległość, czyli korzystanie z Internetu oraz telefonów komórkowych, są obecnie powszechnie dostępne.

Dzięki temu ludzie mogą przekazywać informacje na inne kontynenty nawet w kilka sekund. Nie chodzi tutaj jedynie o bardzo proste przekazy, ale również o obszerne wiadomości.

Można powiedzieć, że dzięki temu świat się skurczył, a przenikanie się kultur znacznie się zintensyfikowało. Globalizacja dotyczy wielu spraw – gospodarki, sztuki, kultury masowej… – i wszystkie one mogą się szybciej rozwijać, dzięki znakomitym kanałom komunikacyjnym.

To, czy globalizacja jest dobra, czy zła, jest już zupełnie innym tematem, którym z pewnością warto się zająć.

www.zbigniewpreisner.pl