Szkoły średnie w Polsce

Obecność szkół średnich w polskim systemie edukacji jest tak samo długa, jak szkół podstawowych czy gimnazjów. Od dwóch poprzednich etapów wyróżnia je jednak to, że są nieobowiązkowe. Obecnie po gimnazjum uczeń może wybierać wśród trzech możliwości: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Różnią się one przede wszystkim profilem kształcenia i czasem trwania edukacji. Nauka w pierwszym typie szkół trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. Kształcenie w technikum trwa natomiast rok dłużej, a oprócz matury, uczniowie zdają także egzamin potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe.

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej odbywa się natomiast na zasadach czeladniczych, a osoba, która ją ukończy otrzymuje potwierdzenie umiejętności zawodowych o ile podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu. Osoby, które skończyli liceum ogólnokształcące bądź technikum mogą uczyć się dalej w szkole policealnej. Absolwenci ZSZ mają prawo do kontynuowania nauki w liceum dla dorosłych.

Przepustką do szkoły wyższej jest natomiast zdanie matury.