System MES

System Realizacji Produkcji, czyli Manufacturing Execution System, wykorzystuje najwyżej zaawansowane technologie informatyczne dla firm. Dzięki wykorzystaniu najnowszego oprogramowania integrującego urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, zwiększa się efektywność zbierania danych w czasie rzeczywistym prosto ze stanowisk będących częścią produkcji.

Dane dotyczące realizacji produkcji pobierane są bezpośrednio z maszyn zarówno bezobsługowych jak i tych obsługiwanych przez pracowników produkcji.Tak zebrane informacje transferowane są na obszar biznesowy.

Funkcjonalność systemu pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej o postępie prac produkcyjnych. Dzięki tak szybkiemu przesyłowi danych decyzję na temat dalszych prac można podjąć praktycznie od razu.

Oznacza to że na bieżąco można korygować niesprawności pojawiające się w procesie produkcyjnym. Finalnie zebrane dane poddawane są szczegółowej analizie pod względem kluczowych wskaźników wydajności występujących w całym procesie.

Po zakończeniu analizy uzyskane dane pozwalają na pozyskanie realnego obrazu wykorzystania zdolności produkcji.

https://www.ifs.com/pl/ www.blogpartyzancki.pl