System MES

System MES

17 maja 2019 Wyłącz przez Regina

System Realizacji Produkcji, czyli Manufacturing Execution System, wykorzystuje najwyżej zaawansowane technologie informatyczne dla firm. Dzięki wykorzystaniu najnowszego oprogramowania integrującego urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, zwiększa się efektywność zbierania danych w czasie rzeczywistym prosto ze stanowisk będących częścią produkcji.

Dane dotyczące realizacji produkcji pobierane są bezpośrednio z maszyn zarówno bezobsługowych jak i tych obsługiwanych przez pracowników produkcji.Tak zebrane informacje transferowane są na obszar biznesowy.

Funkcjonalność systemu pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej o postępie prac produkcyjnych. Dzięki tak szybkiemu przesyłowi danych decyzję na temat dalszych prac można podjąć praktycznie od razu.

Oznacza to że na bieżąco można korygować niesprawności pojawiające się w procesie produkcyjnym. Finalnie zebrane dane poddawane są szczegółowej analizie pod względem kluczowych wskaźników wydajności występujących w całym procesie.

Po zakończeniu analizy uzyskane dane pozwalają na pozyskanie realnego obrazu wykorzystania zdolności produkcji.

www.blogpartyzancki.pl