System ewidencyjno-transakcyjny

Działanie systemu ewidencyjno-transakcyjnego daje wiele do życzenia. Jest to bowiem jeden z najmniej przydatnych systemów informatycznych jaki kiedykolwiek powstał.

Stało się tak między innymi poprzez jego wysoką złożoność oraz ilość danych, które wymagane są do prowadzenia analiz. Głównym nastawieniem oprogramowania była ewidencja działalności gospodarczej obiektu oraz obsługiwanie transakcji.

Jak już wcześniej wspomniano oprogramowanie to miało wiele zastosowań oraz wysoką złożoność. Jednym z zadań systemu jest ewidencja sprzedaży, rachunkowość oraz obliczanie kosztów.

Jak wiadomo ostatnia wymieniona funkcja ma największe znaczenie dla przedsiębiorców. Wspomaganie gospodarki firmy środkami trwałymi oraz gospodarki materiałowej również należy do zadań systemu.

Dzięki systemowi SET można również zarządzać pracownikami oraz ich zarobkami. Wszelkie dane o pracownikach, dyspozycyjności oraz zarobkach zapisywane są w bazie danych a następnie z każdego miejsca na ziemi można je zarówno edytować jak i rozdzielać zadania pomiędzy pracowników.