Rola gimnastyki korekcyjnej

Bardzo ważnym elementem dbałości o dobrą kondycję dzieci, ale także ich właściwą postawę są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Kiedyś była ona standardowym elementem programu nauczania, a nad wszystkim czuwali pedagodzy.

Dziś taka gimnastyka rzadziej pojawia się w szkołach, dlatego warto wywierać presję na dyrekcję, aby włączyła ją w ramach zajęć z wychowania fizycznego.

Szkoła podstawowa w Józefinie, dba o rozwój sportowych swoich uczniów. Prowadzi zajęcia z WF-u oraz dodatkowe zajęcia korekcyjne.

Należy to zrobić choćby dlatego, że wady postawy są powszechne, a nauczyciele WF-u są tymi, którzy w pierwszej kolejności mają okazję je dostrzec i podjąć odpowiednie kroki, aby skutecznie przeciwdziałać problemowi.

Jeśli szkoła nie jest w stanie wywiązać się właściwie z tego zadania, można zapisać dziecko na odpowiednie zajęcia organizowane odpłatnie przez specjalistów.

www.karwacki.org

Tym sposobem można zapewnić młodemu człowiekowi zdrowie kręgosłupa, stawów oraz kości, a jeśli prędko zostaną wypracowane dobre nawyki, to w przyszłości uda się uniknąć znacznie poważniejszych symptomów.

Dlatego miejmy te wszystkie kwestie na uwadze i pilnujmy postawy naszych pociech.

medident.pl