Rodzaje dronów i uprawnienia UAVO

Polskie prawo aktualnie określa to, kto może latać dronami i jakich uprawnień potrzebuje, ale opisane są także rodzaje dronów, na które można uzyskać uprawnienia. Wyróżnia się kategorie dronów z uwagi na rodzaj napędu oraz według wagi maszyny. Biorąc pod uwagę rodzaj napędu, możemy mówić o samolotach bezzałogowych, śmigłowcach bezzałogowych, sterowcach bezzałogowych, wielowirnikowcach bezzałogowych, które są szczególnie popularne w ostatnim czasie oraz innych bezzałogowych statkach powietrznych.

Kategorie wagowe dla dronów dzielą maszyny na te do 2 kilogramów, te o wadze od 2 do 7 kilogramów oraz cięższe maszyny – od 7 do 25 kilogramów. A co ze statkami powietrznymi o jeszcze większej wadze? Takie urządzenia podlegają innym przepisom – uprawnienia UAVO nie mają dla nich zastosowania. Rodzaj drona oraz jego waga są wpisywane do świadectwa UAVO i pozwalają operatorowi na kontrolowanie wskazane urządzenia.

www.ubikbc.pl

Uprawnienia określają też, czy dronem można sterować w zasięgu wzroku czy również poza zasięgiem wzroku.

estoński Easy Surf