Plaga zwolnień z WF

Zjawiskiem, które narasta od wielu lat i na które nie znaleziono jak dotąd sposobu jest gwałtownie rosnący odsetek dzieci, które nie ćwiczą na zajęciach z wychowania fizycznego. Najczęściej dzieje się tak na podstawie zwolnienia lekarskiego, choć tajemnicą poliszynela jest to, iż jedynie część zwolnień została wypisana na podstawie realnych przesłanek medycznych.

Często rodzice ulegają namowom dzieci, które nie chcą brać udziału w zajęciach sportowych i starają się dla nich o zwolnienia. Czy wynika to wyłącznie z awersji do wysiłku? Niestety część winy spoczywa na szkołach, które podchodzą do realizacji lekcji WF w sposób karygodny.

Zamiast dawać dzieciom i młodzieży okazję do rozwoju tężyzny fizycznej w atmosferze zabawy i luzu, narzucają wojskowy niemalże rygor, przeplatany z ćwiczeniami, które są nierzadko oderwane od rzeczywistych potrzeb młodych ludzi. Złe podejście prowadzących zajęcia także jest na porządku dziennym.

Aby zwolnień było mniej, dzieciaki muszą dostrzec, że WF może być dla nich przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

https://piotrkrawczuk.pl/lp/endoproteza-biodra-poznan