Kontrolery ruchu – zabawki czy nowoczesne wynalazki?

Zasadniczo, konsole do gier mają dostarczać nam przyjemności i taka jest ich podstawowa funkcja. Pozostałe zastosowania tego typu urządzeń (jak na przykład możliwość korzystania za ich pomocą z Internetu) to tylko dodatki.

Czy jednak jest tak również z kontrolerami ruchu? Kontrolery ruchu to stosunkowo nowe urządzenia, które jednak dość szybko się rozwijają. Dzięki nim gry komputerowe stają się ciekawsze w „obsłudze”, co wielu użytkownikom dostarcza dodatkowej przyjemności.

Trudno powiedzieć, czy mogą one służyć do czegoś więcej, niż tylko do zabawy, jednak z pewnością warto pracować nad rozwojem tego typu technologii. Jeśli będzie się w nią inwestowało duże pieniądze i zatrudniało do pracy najlepszych specjalistów, to mogą w ten sposób powstać urządzenia przydatne również do innych celów.

Mogą to być na przykład różnego rodzaju symulatory, które będą wykorzystywane do celów edukacyjnych lub też do zwiększania naszego bezpieczeństwa. Omawiana technologia może okazać się naprawdę użyteczna.